Messina: město pod pláštěm zednářů
phpRS
Dnešní datum: 25. 04. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Ke stažení :: Odkazy  
Hlavní menu


Návštěvy
TOPlist

Video
Jen pro porovnání...
Jen tak...
Filosoficko-policejní:

Jde takhle policista po ulici a říká si:" myslím, tedy jsem!" a zmizel.

Jeden homofóbní:

Nejnovějšími průzkumy bylo zjištěno, že naprostá většina současných dívek by brala chlapce který je galantní, slušný, hezký, milý, pozorný, vhodně oblékaný a nemluví sprostě.

Problém je jen v tom, že takový chlapec, ...který je galantní, slušný, hezký, milý, pozorný, vhodně oblékaný a nemluví sprostě, již většinou chlapce má.

A ještě policejní z Anglie:

Policista příjde do knihovny. Knihovnice se otočí od registratury a ptá se: "co se stalo, pane? Jste zde služebně nebo začalo pršet?"

Elektronická pošta
pro magazín Vevetečky
redakce@vevetecky.cz

Nové články

Převzaté články

* Messina: město pod pláštěm zednářů

Vydáno dne 11. 02. 2009 (1906 přečtení)

Rozhovor s mons. Calogero La Piana v „Gazzetta del Sud“ způsobil opravdové zemětřesení. Otevřeně totiž hovořil o problémech, které brání rozvoji města.

„Studoval“ ho dva roky. Čtyřiadvacet měsíců služby, bez křiku, bez rozruchu – to nemá v povaze – jeho hlas se ozval jen v nezbytných okamžicích.
„Jedině poznání nás může přivést k reorganizaci a tedy k obnově“ říká biskup jedné z nejrozsáhlejších italských diecézí s průměrem 1.400 pokřtěných na jednoho kněze.

Čtyřiadvacet měsíců, aby pochopil realitu, která ho obklopuje; aby učinil důležitá rozhodnutí a především k tomu, aby zazněl jeho hlas: klidný, ale pevný. Rozhodný. S přesným cílem. A stejně tak jasnými myšlenkami, které na konec dvouhodinového interview nachází syntezi. Syntézu, která vytryskne jako magma z vulkánu. Jako hluboká rána v srdci pastýře, který nechce vidět svoje ovce bloudit.
„Je tu forma pokrytectví typická pro naše město. Město, co žije přílišnou prchavostí a zdáním. A pokrytectví, které vystihuje naše město je zednářství. Naše město je město, které žije pod zednářským pláštěm, který kontroluje všechno a všechny, a brání rozvoji jen proto, aby mohli všechno ovládnout. Podívejte se na dno toho, co se vidí jen povrchně, za výlohu. Na kontrolu ekonomiky a pracovních příležitostí. Nakonec to činí město podřízené logice, která neumožňuje rozvíjet se těm, co mají schopnosti. Buď se přispůsobíš nebo nemáš prostor: to je zednářské prostředí. Někdo tu pracuje na tom, aby se vše jevilo určitým způsobem a brání mesiňanům projevovat kreativitu. Je tu mezi 32 a 38 zednářskými lóžemi.

- Existuje tu spojení mezi Církví a mesinským zednářstvím?
«Co říct: nevěřím tomu a říkám to ze srdce. Myslím však, že je Církev využívána. Pro mnoho zednářů je pohodlné maskovat se za lidi blízké Církvi, aby mohli vystupovat v šatech dobrého člověka. Opakuji: nemyslím, že Církev je zatažena, ale že osoby, které jsou součástí těchto mechanismů, jsou jí blízké.»

V nedávném kázání, u příležitosti sté připomínky zemětřesení, jste vyzval úřady k závazné odpovědnosti za dokončení rekonstrukce Messiny. Cítíte jako člověk z běžného prostředí nedůvěru lidí k politice?
«Občané jsou ztracení, už neví na koho se obrátit, s kým mluvit o svých potřebách. Dlouhou dobu jim nikdo neodpovídal: Messina je ve společenské depresi, a to je cítit denně. To je závážný problém. Sociální důstojnost je pošlapávána při takovéhle úrovni hromadné dopravy, a když lidé žijí dosud v barácích. Naši lidé slyší roky o dokončení nového obchvatu, další výstavbě, zprůhlednění stavební politiky. Nemohou zapomenout na 45 hroutících se vesnic, ty k nám snad nepatří? Vše je frustrující. Dokonce palác kultury má třicet let zpoždění.»

– Ale je to v Messině problém střední politiky?
«Nebudu vůbec hodnotit jednotlivce. To není můj styl ani můj úkol. Mluvím o systému všeobecně, který chrakterizuje také zbytek Itálie. Chybí skutečná politická formace našich činitelů, politiky ke službě veřejnosti. Nelze jasko politik improvizovat, mnozí ji dělají jen kvůli platu a místu na pár let. Pak je způsob práce jasný: řídí se plány skupiny, rodiny, a ne projekty k veřejnému prospěchu. Stále převládá soukromý zájem některé rodiny.»

- Několik měsíců po svém příchodu do města jste zmínil „chybějící občanský a společenský cit“ a také nedávno jste jasně řekl, že je „třeba obnovit hodnoty, aby bylo obnoveno město“.
«Je to následek toho, co jsem už zmiňoval. Buď se obnoví pravý občanský smysl, nový občanský stav, anebo není naděje. Jsme zasaženi degradací sexuality, materialistickým a hedonistickým pohledem na život, ochlazením lásky k rodinému krbu, přílišnou rodičovskou povolností k dětěm, mizivým výchovným zaměřením a oslabováním rodiných svazků. A pak chybí kultura dodržování zákonů, a v některých případech u těch, co mají dbát na jejich dodržování. Řeknu příklad, ale podotýkám, že se jedná o jednoduchý příklad: podívejte se, co se děje ve městě v pátek a v sobotu večer. Je to džugle, bez pravidel, a bez respektu vůči druhým.»

– Během veřejného setkání jste řekl, že «Messinská úžina se stále zužuje; už je příliš úzká a měli bychom se všichni snažit město rozšířit vytvořením nových prostorů». O jakých prostorech hovoříte?
«Poukazoval jsem na socializační protor, který umožňuje přímo komunikovat, vyměňovat si názory, provozovat kulturu. Jestli není vztah, není rozvoj. Mluvím o základních životních prostorách k zajištění a zabezpečení opory pro rodiny, pro právo na práci, na bydlení, na zdraví a důstojnou existenci.»

– Jak se může stát v roce 2009, že dva bratři zemřou doma a několik měsíců si toho nikdo nevšimne?
«Protože lidé mají strach otevřít se navenek, ztratili naději. Jsme všichni opatrní, není důvěra v druhé lidi. Každý si hlídá svůj dvoreček, a nestará se o to, co se děje o pár metrů dál.»

– A má církev odpovědnost za všeobecně nedůvěřivé klima, které mezi lidmi panuje?
«Chcete vědět, jestli se lidé i od nás vzdalují? Lidé, jak říkám, se vzdalují ode všeho a uzavírají se do sebe. Ale my se nestahujeme. Mluvil jsem o tom před několika dny s radním Maurem: řekl mi, že církev je jediná instituce, která je lidem ještě blízko. Kde je farnost, tam je dům, a tam je společenství. Ale je třeba pomoci všech, zvlášť v opuštěných a vykřičených čtvrtích. Právě radní mi potvrdil, že bude zvýšena přítomnost pořádkových složek ve čtvrtích S. Lucia sopra Contesse a Bisconte. Požádal jsem ho, aby se to stalo i v Giostra a S. Matteo».

- Právě před několika dny došlo k rozbití oken salesiánské oratoře. Bylo to zastrašovací gesto kvůli velkému dílu salesiánů nebo obyčejný vandalismus?
«Jestli mám vyslovit svoje mínění, myslím spíš na výtržnost typickou pro mládež, která v těch místech chce dokazovat svoji sílu. Stačí se podívat kolem, na náměstí, aby si člověk udělal představu. Ale to neznamená, že problém podceňujeme. Poselství je jasné: jestli si někdo myslí, že nás zastraší, velice se mýlí; a dějiny salesiánů to dokazují. Farnost a diecéze si vzali půjčku na opravu divadla, která bude trvat desetiletí. I když prostředky nestačí, řekl jsem faráři, že se nevzdáme, že to dotáhneme.»

- Zahrajme si: co byste dělal jeden den jako primátor nebo hejtman. Jakou budoucnost byste si vybral pro město? Jakým směrem byste se zaměřil?
«Dvěma směry: první by se týkal ochrany přírodních, nevyčíslitelných, krás a našeho města. Nikdo nám nemůže vzít to, co nám dal Stvořitel a je nutné to uchovávat a opatrovat. Aby byli vidět krásy, které v průběhu let zmizely. Míním naše pobřeží. Stačí se podívat do Kalábrie, která na jednom kilometru vytvořila nádheru. Pomyslete, jak by vypadalo naše vyčištěné pobřeží.
Ale druhý směr je důležitější: dotýkala by se pravé politiky k šíření kultury. Tomuto městu schází kreativita, iniziativní duch, a nejen ze strany institucí. Říkám lidem: vzhůru, do toho!»

- Po dvou letech udělejte soukromé hodnocení...
«Moje první velká snaha byla poznat oblast diecéze. Setkal jsem se s realitou, navštívil skoro všechny farnosti. Chtěl jsem promluvit s kněžími v 16 děkanátech. A na přelomu dubna a května se k tomu zase vrátím. Potom jsem obnovil spolupracující orgány: od kněžské rady, nyní diecézní pastorační radu a laický poradní sbor. Potom úsilí v pastýřských listech. A mládež: slavnost v Messině s 4.500 účastníky a další velké setkání v postní době. Kdybyste věděli, jak mám rád mládež!»

- Která se stále víc od církve vzdaluje!
«Protože my směřujeme proti proudu, na rozdíl od těch „cestovních kanceláří“ (drog, sexu, diskoték), co nabízí iluzi rychlého a levného štěstí. Zvu je, aby se sebrali a podívali do sebe. Štěstí vyžaduje velké úsilí; a na konci je štěstí věčné».

- Vara průvody, procesí svaté Agáty, svaté Rozálie. V těchto náboženských a lidových slavnostech se často mísí posvátné a světské, s nebezpečnými konci. Někteří kurii a město obviňují z nedostatečné kontroly všeho dění kolem.
«Je to široká problematika. Chci uvést jedno: v Messině nejde o ekonomický kolotoč, který přitahuje kriminalitu. Je pravda, že přežívají různé věci, ale v procesí je velká láska lidí. Nemůžeme všechno démonizovat; je to velká příležitost, kdy se k srdcí lidí může dostat Bůh, nebo Madona, anebo prostřednictví promluvy biskupa, či skrze další gesta.»


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Michael | Počet komentářů: 38 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Audio
To nejlepší od Šimka & Grossmanna:

Pupák na plovárně ...7,27MB

Exkurze do zoo.........9,79MB


Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!Nejkomentovanější články

Databáze je prázdná!


Hudební odkazy

Písně z Kancionálu:

322.............3,94MB

Introit 409.........4,80MB

Přijímání 409.........3,51MB

Introit 517.........3,88MB

Přijímání 517.........4,49MB

901.........2,18MB


Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.