Láska v pravdě
phpRS
Dnešní datum: 10. 12. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Ke stažení :: Odkazy  
Hlavní menu


Návštěvy
TOPlist

Video
Jen pro porovnání...
Jen tak...
Filosoficko-policejní:

Jde takhle policista po ulici a říká si:" myslím, tedy jsem!" a zmizel.

Jeden homofóbní:

Nejnovějšími průzkumy bylo zjištěno, že naprostá většina současných dívek by brala chlapce který je galantní, slušný, hezký, milý, pozorný, vhodně oblékaný a nemluví sprostě.

Problém je jen v tom, že takový chlapec, ...který je galantní, slušný, hezký, milý, pozorný, vhodně oblékaný a nemluví sprostě, již většinou chlapce má.

A ještě policejní z Anglie:

Policista příjde do knihovny. Knihovnice se otočí od registratury a ptá se: "co se stalo, pane? Jste zde služebně nebo začalo pršet?"

Elektronická pošta
pro magazín Vevetečky
redakce@vevetecky.cz

Nové články

Odborné texty

* Láska v pravdě

Vydáno dne 04. 07. 2009 (2529 přečtení)

ukázka z nové encykliky, která bude zveřejněna ve Vatikánu 7. července v poledne

Láska v pravdě staví člověka před ohromující zkušenost daru. Darování je přítomné v jeho životě v různých podobách, často zneuznávaných kvůli produktivistickému a utilitaristickému chápání bytí. Avšak lidská bytost je utvořená k daru, který vyjadřuje a naplňuje její přesahující rozměr. Přesto je moderní člověk chybně přesvědčen, že je sám jediným autorem sebe, svého života a své společnosti.
Toto je předpoklad, který vychází ze sobeckého uzavření do sebe, a má původ – vyjádřeno slovy víry – v hříchu na počátku.
Rozvážnost církve vždy brala v úvahu prvotní hřích i ve výkladu sociálního jednání a vytváření společnosti: "Přehlížet, že člověk má zraněnou a ke zlu nakloněnou povahu, je příčinou velikých chyb při výchově, v politice, v sociálním dění a chování. "
K seznamu oblastí, kde se projevují zhoubné následky hříchu, se přidala už před dávným časem ekonomie. V tomto období o tom máme zřejmý důkaz.
Přesvědčení o vlastní dostatečnosti a schopnosti odstranit zlo přítomné v dějinách vlastním jednáním přivedlo člověka ke sloučení štěstí a spásy se základními podobami materiálního blahobytu a sociálního uspořádání.
Následné přesvědčení o nezbytné samostatnosti ekonomie, nepřijímající vlivy morální povahy, přivedlo člověka k zneužívání ekonomických nástrojů až zhoubným způsobem. V dlouhodobém pojetí tato přesvědčení vedla k ekonomickým, sociálním a politickým systémům, které pošlapávají svobodu člověka i společenských útvarů, a právě proto nejsou schopny zajistit spravedlnost, kterou slibovali.
Jak jsem předeslal ve své encyklice „Spaseni v naději“, se tímto způsobem odstraňuje z dějin křesťanská naděje, která je přece silným sociálním zdrojem pro celistvý lidský rozvoj, dosažitelný ve svobodě a spravedlnosti.

Naděje povzbuzuje rozum a dává sílu při směřování vůle. Je již přítomná ve víře, z které také pochází. Láska v pravdě se jí živí, a zároveň ji dokazuje. Tím, že je naprosto bezplatným Božím darem, proniká do našeho života v podobě nenuceného, jež překračuje veškeré hranice spravedlivého. Dar jde ve své podstatě přes zásluhy; jeho pravidlem je přemíra. Předchází nás v samotné naší duši jako znamení Boží přítomnosti v nás a jeho očekávání vůči nám.
Pravda, která - stejně jako láska je darem – je větší než my, jak učí sv. Augustin. Také pravda o nás samotných, osobní svědomí, nám byla nejprve „dána“. V každém poznávacím procesu je pravda nalezena či lépe přijata, a nikoliv vytvářena. Ona se – stejně jako láska – „nerodí z myšlení a chtění, ale určitým způsobem je člověku předložena“.
Protože je darem přijatým všemi, je láska v pravdě silou utvářející společenství, sjednocující lidi podle způsobu, kde nejsou překážky ani hranice. Lidské společenství může být utvářeno námi samotnými, ale nikdy se nemůže stát svými vlastními silami dokonale bratrským společenstvím, ani přesáhnout všechny hranice, ani se stát opravdu univerzální komunitou: jednota lidského pokolení a bratrské společenství bez jakéhokoliv rozdělení, se rodí ze svolání slovem Boha – Lásky. Při probírání takto zásadní otázky se musí upřesnit, že logika daru na jedné straně nevylučuje spravedlnost a nestaví se proti ní zvenčí; a na druhé straně, že ekonomický, sociální a politický rozvoj potřebuje, chceme-li aby byl skutečně lidský, nechat prostor pro principy darování jako výrazu bratrství.
Trh, má-li vzájemnou a všeobecnou důvěru, je ekonomickýcm uspořádáním, které dovoluje setkávání mezi osobami, jako ekonomickými pracovníky, kteří užívají smlouvu jako zásadu pro své vztahy, kteří si vyměňuji předměty a služby k naplnění svých potřeb a přání. Trh je poddán zásadám tzv. komutativní spravedlnosti, která reguluje přávě vztahy v dávání a přijímání mezi rovnými subjekty.
Ale sociální učení církve nikdy nepřestalo poukazovat na důležitost distributivní spravedlnosti i sociální spravedlnosti pro tržní ekonomiku, nejen proto, že je vsazena do širšího sociálního a politického kontextu, ale také pro vztahy, v nichž se uskutečňuje. Proto trh založený pouze na rovnosti hodnot vyměňovaných věcí, nemůže vytvořit tu sociální soudržnost, kterou sám potřebuje, aby mohl fungovat. Bez vnitřních forem solidarity a vzájemné důvěry nemůže trh plně zastávat svoji ekonomickou funkci.
Právě tato důvěra dnes schází; a ztráta důvěry je těžkou ztrátou. Vhodně Pavel VI. v „Pokroku národů“ podtrhoval skutečnost, že samotný ekonomický systém bude těžit ze všeobecných zásad spravedlnosti; že první, kdo budou mít přínos z rozvoje chudých zemí, budou právě bohaté státy. Nejednalo se pouze o napravování nedostatků prostřednictvím podpory. Chudí nemohou být pokládáni za přítěž, ale za rezervy i v přísně ekonomickém chápání.
Naprosto chybné je pojetí těch, co tvrdí, že tržní ekonomika strukturálně potřebuje určitý podíl chudoby a nedostatečného rozvoje, aby mohla lépe fungovat.

Je v zájmu trhu podporovat osamostatnění; aby však k němu došlo opravdově, nelze spoléhat jen sám na sebe, protože vytvořit sám, co je nad vlastní možnosti, není nikdo schopen. Nutně musí čerpat morální sílu od jiných subjektů, které jsou schopny ji vytvářet.

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Michael | Počet komentářů: 92 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Audio
To nejlepší od Šimka & Grossmanna:

Pupák na plovárně ...7,27MB

Exkurze do zoo.........9,79MB


Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!Nejkomentovanější články

Databáze je prázdná!


Hudební odkazy

Písně z Kancionálu:

322.............3,94MB

Introit 409.........4,80MB

Přijímání 409.........3,51MB

Introit 517.........3,88MB

Přijímání 517.........4,49MB

901.........2,18MB


Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.