Mám abdikovat?

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Odborné texty, Vydáno dne: 16. 02. 2013

Jaká je odpověď na otázku, kterou si klade nemohoucí papež...

Překvapivě se praktický člověk zachoval zbožně - a zbožný se zachoval prakticky. Blahoslavený Jan Pavel II. se rozhodl “nesestoupit z kříže”, nýbrž do poslední chvíle snášet obtíže pokročilého věku, aby ukázal světu, který upřednostňuje mládí a sílu, že v něm staří a nemocní mají své místo. Naproti tomu Benedikt XVI. pokorně odchází (z trůnu, když nedokáže unést korunu), aby církev opravdu spravoval papež. Sám zažil danou situaci z druhé strany - v postavení prefekta Kongregace pro nauku víry - když pocítil, že pokud papež není schopen starat se osobně o záležitosti církve, narůstá moc vatikánských úředníků (a nechce, aby se podobná situace opakovala). Rozhodl se následovat příklad papeže Celestýna, který odstoupil v roce 1294. (Když se tento poustevník odvážil vytknout kardinálům, že dva roky zanedbávají svoji povinnost vybrat církvi papeže, zvolili jeho. Ovšem jako prostý mnich se nesmířil s fungováním papežského dvora a raději odešel do hor.) "Já, papež Celestýn V., veden zákonnými důvody, pro pokoru a slabost svého těla a pro zkaženost tohoto lidu, abych získal s útěchou předchozího života ztracený klid, opouštím svobodně a dobrovolně papežství a výslovně se vzdávám místa, důstojnosti, povinností a práv a od tohoto okamžiku dávám posvátnému shromáždění kardinálů plnou svobodu zvolit a vybrat - podle kanonických předpisů - pastýře katolické Církve." Zde je fotografie z roku 2009, kdy se Benedikt XVI. modlí u sarkofágu Celestýna V. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501937529849436&set=a.432388513471005.93579.432368890139634&type=1&theater