Světlo zhaslo.

Autor: Martin <martin(at)vevetecky.cz>, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 07. 11. 2012

Čtenáři týdeníku Světlo byli nedávno překvapeni náhlou změnou v redakci; PhDr. Lubomír Štula byl nahrazen Mgr. Danielem Dehnerem. Slovo katastrofa je namístě, pro zmíněný týdeník, domnívám se, totálně.

Stůjž zde otázka, proč se tak stalo. leboutique

Články doktora Štuly měly úroveň, byly výživné, košaté a pěkně se četly. Jen jednu chybu měly. Byly nadmíru tradiční. Ano, jeho „editorialy“ nepěly chvalozpěvy na současné, ekumenické dění v Církvi a osvícenecký stav liturgie. Právě naopak. Redaktor Štula stále upozorňoval, jako správný katolík, že Matka Církev je zraňována nikoliv zvenčí, ale naopak vlastními strážci, kteří, místo aby Církev chránili, vráží ji dýku do zad. On dobře ví, oč bojuje – žádné eufemismy, naopak tvrdá, mnohdy nehalíkovská pravda. A také žádní lháři a prodavači deště: Lubac, Congar nebo Rahner, nic takového. лебутик

Světlo zhasne. Nejspíš ano, protože, nikoliv pan Vlček, ale právě doktor Štula držel svými skvělými články celý časopis. Možná nazýval pokoncilní situaci v Církvi až příliš tvrdě a pravdivě – konečně, duch Rahnerův tady stále smrdí.

Věčná škoda, že byl doktor Štula vyhozen z redakce Světla. Je to spíše k smíchu než k pláči, jak se pan Dehner snaží, dost prostoduše, napodobit styl jeho bývalého, skvělého kolegy…