Jak to správně zazpívat

Autor: Martin <martin(at)vevetecky.cz>, Téma: Hudba, Vydáno dne: 18. 05. 2012

Píseň k Sv. Janu Nepomuckému je v současném kancionálu jen jedna, pod číslem 835.

Moc se nehraje a nezpívá, což bude nejspíš způsobeno jistou suchostí a neohrabaností textu. Nebylo to tak ovšem vždy. Slova písně, počínaje „Průvodem varhan ke Kancionálu Cyrilometodějskému“ z roku 1959, přes „Cestu k věčné spáse“ a možná i hloubž, až k „Hlasu varhan“ byla stále stejná. Až v následných vydáních Kancionálů byly provedeny korekce původního textu ve smyslu modernistických požadavků. зверобой

Jistě, bylo by možno provést podrobnou analýzu obou textů – o vývoji slok písně k Sv. Janu č.: 835. Uveďmež zde však raději oba texty: první z Kancionálu z roku 1959, druhý ve verzi současné, tedy z r. 1988. Posouzení vhodnosti, zejména v korelaci s nápěvem, nechť si učiní laskavě čtenář sám. шиповник


Původní slova:


Vroucně vítá tě, ó Jene svatý,
tebou posvěcený český kraj.
Celý národ láskou k tobě jatý,
tebe slaví i rozkvetlý máj.
Ty jsi příklad pravé pobožnosti,
světu v Nepomuku zrozený.
Zdobo kněžstva, stráži tajemnosti,
reku víry neohrožený.


Nově:

Vroucně vzýván budiž, svatý Jene,
země české věrný přímluvce:
píseň chvály, tobě zasvěcené,
český lid ti zpívá ze srdce.
Tys nám příklad kněze statečného,
služebníka církve v nesnázi.
Jenž ve víru dobrého i zlého
z cesty víry nikdy neschází.