Ateista žaluje biskupa kvůli hostii

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Převzaté články, Vydáno dne: 29. 01. 2011

... přestože víra je tu déle než rozbory DNA

Podávat proměněné hostie s tvrzením, že jde o “tělo Kristovo” je zneužití lidské důvěřivosti. Proto bývalý velitel městské policie v Ankoně a ředitel statistického úřadu v důchodu, Dante Svarca, nyní člen UAAR (Unie ateistů a racionalistických agnostiků) obvinil místního biskupa mons. Edoarda Menichelliho. Nejprve žádal, aby zajistil u kněží jeho diecéze “ať se vzdají představovat věřícím eucharistii jako transubstanciační zázrak s tvrzením, že jde o účinnou přítomnost pravého a živého těla Ježíšova v posvěcené hostii”. душица Dvaasedmdesátiletý Svarca, rodák z Pesarese, říká: “Nedostal jsem odpověd, a biskup Ankony i kněží jeho diecéze stále pokračují v ukazování hostie jako Ježíšova těla - v naprostém rozporu s rozumem a vědeckými výzkumy... V takovém případě dochází k ukázkovému zneužívání lidské důvěřivosti... Ze vzorků proměněných hostií i těch neposvěcených... se definitivně prokáže, zda dochází po konsekraci k nějaké změně. V případě, když se prokáže, že konsekrováním v hostiích nedochází k žádné změně, žádám aby se postupovalo proti arcibiskupovi mons. Eduardu Menichellimu jako pachateli uvedeného trestného činu.” черника