Zástupy Boží

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Převzaté články, Vydáno dne: 06. 08. 2010

Kniha s podtitulem “pravé důvody křižáckých výprav” od Rodneye Starka očišťuje od staré lži, že tyto události naší historie odrážejí vlastnosti křesťanství: agresivitu ochotnou získávat proselyty násilím.

Nakladatelství Lindau po cenných titulech posledních let jako “Život na prodej” od Jacquese Testarta, či “Iota unum” od Romana Ameria, vydalo knihu významného amerického sociologa náboženství. Jsou to díla, která by donedávna nemohla být publikována, jelikož přinášejí značnou kulturní obrodu. Obzvláště v době mučedníků, jako mons. Ludvíka Padovese, je nutné odložit stoleté pomluvy. Padovese byl nevinnou, neozbrojenou, i odhodlanou obětí, která nám připomíná, že Kristovo náboženství nebylo rozšířeno do světa ani penězi ani zbraněmi, ale především obětí mučedníků.

Kruciáty nebyly pokusem podrobit si jiné náboženství, ani snahou obrátit násilně jiné národy. V naší kultuře ovlivněné překrucováním Voltaire, Diderota a jejich vnoučků, se křížové výpravy objevují znenadání jako Minerva z Diovy hlavy. Stark odhaluje klam velice prostě tím, že vypráví o pozadí: pěti stoletích neustálých agresí muslimského světa proti tomu křesťanskému. Na vysvětlení stačí mapa rozšíření křesťanství před vznikem islámu, a mapa křesťanských zemí severní Afriky, Španělska, Sardínie, Sicílie atd. v rukou mohamedánů. A nikoliv z mírumilovného převedení, ani svobodou změnou vyznání, ale díky síle zbraní!

Křížové výpravy
se nezrodily kvůli chtivosti evropské šlechty, neboť mnozí je “osobně podporovali enormními sumami, takže někteří vědomně čelili bankrotu kvůli cestě do Svaté země”
nebyly prvním pokusem o evropský kolonialismus, neboť křesťanská království na Východě byla nezávislá na evropských zemích, a namísto ekonomického vysávání, užívaly a žily z bohatství přicházejícího z Evropy.

Křižácké války, s jejich nevyhnutelným obsahem krutosti a smrti,
se zrodily jako odpověď na neustálé a hrozné útoky muslimů
na obranu ortodoxních věřících v Byzanci, kterým neustále hrozilo, že padnou pod islámským mečem
na obranu křesťanů, kteří se vydávaly do Svaté Země.

Stark se odvážil připomenout periodické masakry poutníků, kteří přišli do Jeruzaléma, stovky ukřižovaných a ukamenovaných křesťanů, upálené mnichy z kláštera Mar Saba, zničení na 30 tisíc kostelů, mezi nimi samotných chrám Svatého hrobu za vlády Hakima.

Členové evropské aristokracie neměli zapotřebí líčení Urbana II. a zapřísahání Alexeje Komnena, aby poznali zacházení vyhrazené ve Svaté - křesťanské - zemi pro poutníky a nemuslimy: měli své bezprostřední zkušenosti a vyprávění rodinných příslušníků, “kterým se podařilo přežít, a vrátili se do Evropy vysílení, okradení a vyděšení”.


Takže křižácké války nemohou být označovány za přímé důvody současného blízkovýchodního konfliktu, vždyť muslimové jim až do konce 19. století nevěnovali žádnou pozornost, a pro mnohé Araby to byl útok na nenáviděné Turky.

Historická pravda je jasná: averze islámu vzhledem Evropě, jako zemi k obsazení, existovala vždy - jednou více, jednou méně - a papežové častokrát zachránili svobodu Evropy.
Evropská vina vůči islámským zemím, a mnohem menší než se chce věřit, se týká kolonizace po roce 1800 vedené nikoliv Církví, ale státy, v nichž bylo křesťanství nahrazeno (alespoň na úrovni elit) naprosto odlišnými - když ne výslovně proti křesťanskými - ideály.