Where God weeps

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Převzaté články, Vydáno dne: 03. 08. 2010

rozhovor o Iránu v televizní stanici Crtn

Libanonský novinář Kamil Eid popisuje: «Na ulicích Teheránu, i na jakémkoliv místě v zemi jsou viditelné portréty “mučedníků” a ajátoláha, jak předchozího Chomejního, tak současného Chameneje. Při používání telefonní budky slyšíte, jak vám dává instrukce, hlas imáma Husejna.”

Reportér Marek Riedemann se ještě ujišťuje: “Kdo zvedne sluchátko slyší nahraný hlas imáma?”

“Přesně. Také ve školách je dovolenou vyučování různých předmětů, ale vždycky v perspektivě Koránu, a hadítu, a dalších muslimských doktrín.“Je pravdou, že obraz ajátoláha je dokonce na obalech křesťanských učebnic katechismu?”

“Je to tak. Tím se snad připomíná křesťanům, že jsou pod ochranou režimu a jsou pokládání za dhimmi”. Křesťanů je 100 tisíc z 71 milionů obyvatel.
Jsou pokládáni za etnickou menšinu, protože křesťany jsou většinou arménové a syrochaldejci. Proto nemají dovoleno konat svoje obřady ve farsi, tedy úředním jazyce - aby se muslimům zabránilo rozumnět tomu, co křesťané říkají. Za odpadnutí od muslimské víry je smrt. Před několika lety bylo zjištěno, že jeden důstojník, kapitán Hamid Pourmand, konvertoval ke křesťanství. Byl postaven před vojenský soud, a jen díky mezinárodnímu tlaku byl pouze vyhoštěn. Od roku 1979 (od islámské revoluce) až dodnes zhruba polovina křesťanů raději opustila zemi. Nyní každoročně opouští zemi na 10.000 křesťanských rodin.
Ústava z roku 1906 deklaruje, že všichni Iráčané jsou si rovni rasou i jazykem, ale náboženství není zmíněno. Náboženské menšiny mohou vyznávat svou víru za podmínky, že neúčastní konspiraci proti Iránské republice. Co to zahrnuje? Může to být i zpochybňování režimu? Protože problém Iránu je to, že je teokratickým režimem. V každém případě je obtížné, aby křesťan získal práci ve veřejné správě. Dokonce ředitelé křesťanských škol jsou muslimové! Tedy těch pár škol, které byly vráceny po zabavení v roce 1979 a 1980.”