"Zabili jsme Ježíše!"

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 07. 2010

http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=17130&size=A

AgenturaAsianews přináší zprávu, že v noci ze 14. na 15. prosince se františkánský kostel sousedící s večeřadlem na hoře Sion stal opětovným cílem urážek. Fundamentalisté nastříkali pod Davidovu hvězdu anglické a hebrejské nápisy „Zabili jsem Ježíše“ „Pryč s křesťany“ a sprosté vyhrůžky. Útočníci rovněž pomočili chrámovou bránu a zanechali podobné stopy v uliče vedoucí k poutnímu místu. To se stalo jejich každodenní praxí. Řada zdrojů spojuje útoky s domnělými výkony izraelského viceministra, že Vatikán chce ovládnout horu Sión. V předešlých dnech se objevil podobný nápis „Smrt křesťanům“ na zdi kostela Zesnutí Panny Marie. Je smutnou skutečností, že sedm měsíců po návštěvě papeže Benedikty XVI v Izraeli jen těžko pokračují jednání bilaterální komise, která měla řešit vleklé spory o právním a administrativním uspořádání Církve v židovském státě. Několik izraelských deníků psalo minulý týden o možnosti vyvlastnění křesťanských nemovitostí v Kafarnau a Nazaretě kvůli realizaci chodníků a turistických cest. (Což je pěkný paradox: bourat křesťanské stavby, aby měli více místa ti, co se na ně jezdí dívat.)