S velikou důvěrou prosím tvoji Výsost

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 07. 2010

tak psal Pius IX. čínskému císaři v listě, který se Celestinu Speltovi nepodařilo předat, jelikož Xianfeng zemřel v létě 1861 a františkán ho následoval o rok později

«Buď zdráv, nejvznešenější a nejmocnější císaři! Vyjímečné schopnosti ducha i nadání, o nichž se šíří slavná zvěst tvé císařské Výsosti, mě vedli k rozhodnutí s radostí napsat a otevřeně tak dokázat, jakou vstřícnou náklonnost chovám vůči tobě; tak budeme moc najít soulad našich vůlí, jak bych si vroucně přál…

S nejvíce možnou důvěrou prosím tvoji Výsost, aby udělila stejnou ochranu všem katolíkům obývajícím tvoji rozsáhlou říši i evropským dělníkům evangelia, tedy misionářům, aby byla svobodně hlásána víra a katolické náboženství. Konečně, jak se náboženství setkává s největší laskavostí a vstřícností tvého impéria, a jak učí jeho nauka, je nezbytné sledovat pokoj, zachovávat cestu mírnosti, aby nebyla z ničí strany urážena; aby byla vykonávala vzájemně láska povinovaná veřejné autoritě, nejvyšším principům, a věrnost, úcta a poslušnost jejím představitelům, která je garancí horlivého zachovávání toho, co je povinnost vůči Bohu…

Konečně mám velkou důvěru, že ty, nejvznešenější a nejmocnější Císaři, díky tvé vznešené dobrotě ducha, a v horlivosti odpovědět na mé přání, budeš souhlasit se vším, vždyť víš, že nic mi není dražší, vítanější a vhodnější jako získat tvé ocenění a být hoden tvé náklonnosti. Proto nepřestanu nabízet své modlitby za tebe Nejvyššímu a Milosrdnému Bohu, aby pevně zachoval tvůj císařský Majestát co možná nejdéle a obohatil ji vším zdarem, aby tvá Výsost mohla šířit sladkou vůni svých dobrých děl, a prostřednictvím poznání pravdy dospět k věčnému štěstí…Z listu Jeho Svatosti Pia IX. nejvznešenějšímu a nejmocnějšímu císaři obou Tatarství a Číny. Dáno v Římě u sv. Petra, dne 2. února 1860, ve čtrnáctém roce našeho pontifikátu.