Mořic (z Egypta),

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Liturgie, Vydáno dne: 22. 09. 2009

Kandid, Exuper, Viktor .................................................... ....................................... ................................................... ........................................................... ....................................................................... .................................................... ......................................... ......................................... ............................................. ...................................... ...................................................... .................................................. ..................................................... ........................................... ........................................... ................................................ ..................................................... ................................................. ................................................... .......................................... .................................................... .....................

Roku 286 vypukla v Galii vzpoura několika kmenů podrobených Římskému impériu. Dioklecián proto pověřil Maximiána, aby zakročil. Jako posila byla povolána "Thébská legie", o síle 6.500 mužů - křesťanů - a po překročení Alp jim Maximián nařídil obětovat na usmířenou bůžkům, a žádal po každém vojákovi přinést oběť na oltáři. Celá legie se odtrhla od vojska a odmítla rituál vykonat. I s tím, že měl následovat masakr domnělých křesťanů. "Naše paže budou odolávat nepřátelům, ale své ruce neposkvrníme krví nevinných. Skládáme zbraně - raději zemřeme nevinní než žít vinní. Od tebe máme obživu, ale od Něj život." Pro přinucení k poslušnosti byla nařízena první decimace: trubka zavelela nástup a každý desátý voják byl sťat. Jelikož trval odpor, byla nařízena druhá decimace, ale po ní se přeživší zdáli ještě pevnější. Tak byla vyhlazena celá legie. Protože nebyl dostatek popravčích, přivolali i veterána Viktora. Avšak i on byl křesťanem a odmítl se účastnit masakru. Nakonec byl vydán stejnému konci.