Všechno, co jste chtěli vědět

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Ostatní texty, Vydáno dne: 22. 06. 2009

o Vatikánu (2/2 na www.pastoralka.cz)

ŠVÝCARSKÁ GARDA

Švýcarští žoldáci se nechali kvůli chudobě najímat od 13. století. Aby si zajistili obživu na zimu, na 15.000 mužů (desetina populace) se nechalo přes léto verbovat do válek. Odhodlanost, poctivost a příkladná věrnost z nich učinila neporazitelné protivníky. V 16.-18. století tvořili osobní stráž francouzských králů. Do papežských služeb vstoupili roku 1506, a od plenění Říma 1527 mají toto výsadní právo. 147 gardistů (ze 189) tehdy zaplatilo vlastním životem papežův přesun do bezpečí.
Přísahu skládají rekruti vždy 6. května, ve výroční den obrany papeže před protestantskými ladsknechty. Levou ruku položí na vlajku a pravou vztyčenou se třemi prsty k nebesům přisahají před Nejsvětější Trojici.
Požadavky na dobrovolníky jsou: švýcarská národnost, katolické vyznání, svobodný stav, základní vojenský výcvik, věk mezi 19 až 30 lety, výška alespoň 174 cm, absolvování střední školy a bezúhonnost.
Úkolem gardistů je čestná, pořádková a kontrolní služba při ochraně papeže: v rezidenci i na cestách. Střeží brány Vatikánu, slouží při papežských obřadech a hlídají papežské pokoje.
Uniforma v současné podobě pochází od kapitána Julese Réponda (1910-1921), který po bádání a inspirován Rafaelovými freskami klobouky nahradil barety a zavedl bílý límec namísto plisovaného nákrčníku. Krunýř vymodeloval podle starých vyobrazení, a barvy jsou tradiční medicejské: modrá, červená a žlutá.
Jednotku nyní tvoří pouze 118 mužů: poručík, kaplan, podporučík, major, 2 kapitáni, starší seržant, 5 seržantů, 10 kaprálů, 10 podkaprálů, 86 halapartníků. Ve výzbroj je halapartna a meč při slavnostních příležitostech, moderní zbraně uložené na stanovištích, a veřejně nošený sprej.
Služba bývá tříhodinová od 8.00 a po změně místa se slouží do 14.00. V 17.00 začíná třetí turnus. Po dvou dnech jsou noční služby, kdy hlídka trvá 4 hodiny. Obvykle mají 180 pracovních hodin měsíčně. Oběd se podává ve 12.30 a ve 14.00, večeře v 18.30 a 20.00. Odpoledne a večer jsou volné, vyjma mimořádných služeb, ale často se konají jazyková a počítačová školení a bezpečnostní tréninky. První rok musí být do půlnoci v kasárnách, druhý rok do jedné – s prodloužením o hodinu 5x za měsíc. Kaprálové mají volný pohyb a mohou se ženit.
Plat mají nižší než ve Švýcarsku, zhruba 1.350 euro. Zvyšuje se po dvou letech služby o 2%, a po třetím a čtvrtém roce dostávají odměnu 4.000 franků. Každý půlrok se příjem upravuje podle inflace, a mají zajištěné ubytování a stravu. Po službě jsou často přijínání DER EXGARDIST jako bezpečnostní pracovníci švýcarských bank.

PERLIČKY

Posledním papežem, který byl v době zvolení starší než on (78) byl Klement XII. (1730–1740).
Je celkově devátým německým papežem. Naposledy byl německý papež Hadrián VI. (1522–23) z Utrechtu.
Shodou okolností byl zvolen 19. dubna, kdy se slaví svátek svatého papeže Lva IX., nejdůležitějšího německého papeže středověku, známého pro svoje významné institucionální reformy.
Obnovil některé tradiční části oděvu: papežské červené boty či kamauro (červenou čepici s bílým kožíškem) a používání všech tří druhů papežské mozzetty. Prvním aktem v kategorii neomylných vyhlášení byla kanonizace 23.10.2005. Za svaté byl prohlášen Josef Bilczewski, Alberto Hurtado SJ, Zygmunt Goradowski, Gaetano Catanoso a Felice z Nicosie. Později svatořečil prvního rodilého Brazilce fra Galvăo a první Indku svatou Alfonsu.
V Sydney nechal rozeslat smsku Mladý příteli, Bůh a jeho lid od tebe mnoho očekává, protože máš uvnitř největší Otcův dar: Ježíšova ducha. B-XVI. Hospodyně, které mu pečují o kuchyni, byt a šatník, jsou čtyři Italky z laické asociace Comunione e Liberazione: Loredana, Karmela, Kristina a Manuela, ale nikdy nevystupují na veřejnosti.
Z oblíbených jídel připravují: namísto polévky tradičně italské těstoviny s kari, se šunkou, lososem a tykví, rýži se šafránem.
Hlavní jídlo bývají kuřecí závitky, masové nudličky s rukolou a parmazánem, rizoto na víně. Moučník tvoří štrúdl, ovocné tiramisù a koláče.
Pije pomerančový džusu, vyjímečně sladké víno.
Osobní sekretářem je Němec Georg Gänswein a Malťan Alfred Xuereb, jeho rukopisy přichází přepisovat sestra Brigita.
V lednu 2009 Vatikán spustil vlastní kanál na internetovém serveru YouTube, kde jsou v několika jazycích k dosažení videa související s aktuálním děním okolo papeže.
Benedikt XVI. si oblíbil klasickou hudbu: Mozarta a Bacha, a hraje na piano (k čemuž si ovšem musí nyní sundávat papežský prsten).
Jeho dalším velkým zájmem jsou kočky. Po svém zvolení se rozhodl vzít si sebou do apoštolského paláce i dvě, které měl jako kardinál.

TZV. MALACHIÁŠOVA PROROCTVÍ

Předpovědi o budoucích papežích, které už nesahají dále do budoucnosti, a poslední volné medailony na podobizny v bazilice sv. Pavla za hradbami, mají svádět k představám o blízkém konci světa. Je tomu tak?
Proroctví se mezi lid dostala 450 let po smrti údajného autora, sv. Malachiáše, arcibiskupa z Armagh.
Byla ve skutečnosti složena Alfonsem Ceccarellim za účelem ovlivnění kardinálů účastnících se konkláve v roce 1590. Měla pomoci kardinálu Simoncellimu, pocházejícímu z Orvieta (zlidovělý latinský název „Urbs vetus“ čili Staré město), proto budoucímu papeži prorokoval, že bude „De antiquitate urbis“, což znamená Z prastarého města.
Účastníci konkláve, kterým se rukopis dostal do rukou, ho naštěstí nebrali vážně a 6. prosince 1590 určili za papeže skvělého kardinála Mikuláše Sfondratiho, který přijal jméno Řehoř XIV.
Proroctví byla následně v Benátkách v roce 1595 vytištěna benediktinským mnichem Arnoldem Wionem pod názvem "Lignum Vitae", a začal jejich úspěch opakující se při každé smrti papeže.
Že se jedná o falsum je nepochybné: stačí si všimnout, jak jsou definice papežů po Urbana VII. výstižné; zatímco pro všechny následující římské velekněze mají jen všeobecná a zmatená označení. Ani další Ceccarelliho machinace (falešné dokumenty s falešnými rodokmeny) neuspěly. Papež Řehoř XIII. mu nejdříve nechal utít pravou ruku, kterou pokládal odpovědnou za všechno zlo, a nakonec ho nechal v Andělském hradě roku 1583 stít.
Zde jsou dvojslovná motta pro papeže od začátku XX. století: Hořící oheň / Opuštěné náboženství / Neochvějná víra / Andělský pastýř / Pastýř a plavec / Květ květů / Z poloviny měsíce / Z námahy slunce / Božské slávy namísto Sláva olivy (studium kaligrafie ukázalo, že motto není „De gloria olivae“ nýbrž „De gloria divae“). Petr Římský - Během posledního pronásledování Svaté římské církve zasedne Petr Římský, který bude pást stádce v mnoha obtížích. Ty až přejdou, padne město sedmi pahorků a hrozivý Soudce bude soudit svůj lid. Amen. Jestli jsou v něčem přesvědčivá, je tomu jako u horoskopů, jen díky lidské vztahovačnosti.
A portréty? Po obrovském požáru byly po roce 1940 nově vytvořeny; a není problém pokračovat v sérii v boční lodi…

FEJETON „NA PAPEŽE SI KAŽDÝ DOVOLÍ…“

Po návratu do Říma ve slunný podvečer pronesl papež: Jaký je dnes pěkný den. Jeho nerozvážný výrok za přítomnosti novinářů vyvolal ve světě mnoho emocí.
Salzburský arcibiskup řekl: Vyjadřujeme plnou podporu rakouské církve papeži, ale současně nás napadá otázka, jestli by nechtěl přeměnit církev v animistickou sektu uctívající slunce…
Alain Juppé, bývalý francouzský premiér: Ve chvíli, kdy papež tohle vyslovil, byla v Bordeaux průtrž mračen. Jeho proti-pravdy, blížící se negacionismu, ukazují, že papež žije v naprosté izolaci; a že - pokud už k tomu dávno nedošlo - byla vyvrácena papežská neomylnost…
Římský rabín: Jak může ještě někdo po holocaustu říci, že je pěkně? Teprve až se rozhodne navštívit mě v římské synagoze, můžeme společně hodnotit jaké je doopravdy počasí…
Margherita Hack, astrofyzikální badatelka: Co může být více subjektivní a relativní než pojem „pěkný“? Nestojí to na experimentálních důkazech. Ani meteorologický kongres se na tom neshodl. A teď chce papež rozhodnout svým výrokem ex-catedra. Nejspíš brzy uvidíme hranice pro ty, kteří se vnitřně neztotožňují s papežským názorem na pěkné počasí..
Sdružení Oběti Globálního Oteplování: Je to urážka všech minulých, současných a budoucích obětí klimatu, záplav, tsunami, a sucha. Shovívavost k „pěknému dni“ ukazuje podíl církve na destruktivních živlech, které označuje za plány „prozřetelnosti“ trestajícího Boha. Podobné postoje jen podporují viníky globálního oteplování, kteří vidí ve Vatikánu svého spojence…
Feministická asociace USA: Proč papež použil výraz „pěkný den“ v mužském rodě? Mohl použít i některého feminina nebo slova „počasí, odpoledne“. Je vidět, že tento papež, který odsoudil neutrální křestní formuli (In the name of the Creator, the Redeemer and the Sanctifier), ukazuje při každé příležitosti, jak je spjatý s překonanými představami…
Liga pro lidská práva: Tímto prohlášením hluboce zraňuje city všech, co mají na realitu odlišný pohled. Pomysleme na nemocné, kteří nevnímají proměny v atmosféře a vězně omezené na čtyři stěny. Zde je zřejmá snaha o diskriminaci těmi, co vidí krásné podle helenizujícího chápání vnucovaného všem (bez ohledu na afroamerické menšiny a úsilí o inkulturaci) pro ty, co z vlastního rozhodnutí nebo pro nemožnost vnímají věci jiným způsobem. Podáme odstrašující soudní žaloby na papeže právě kvůli diskriminaci…
Beppe Severgnini, novinář: Papež je papež. Tečka. Ale s trochou nostalgie si představuji, jak by tatáž slova pronesl Jan Pavel II. v římském dialektu a zamával bílým solideem věřícím, kteří ho vítají…
Vatikánský deník otiskl lehce odlišné znění: někdo by řekl, že je pěkný den… Kurie poukázala na únavu po náročné cestě a pokročilý věk - s upozorněním, že špatně pochopená slova mají teologicko-metafyzický a ne klimatický význam.