Belgie není tím nejvhodnějším kazatelem o Africe

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 19. 05. 2009

Zarážejícím aspektem na africké otázce vyvolané Benediktem XVI. kvůli šíření prezervativů je, že reakce pochází právě z Belgie, která šířila nejkrutější a nejhrůznější formu kolonialismu.

Skutečně zarážející příhoda:
Jeden z nejliberálnějších parlamentů v Evropě se odváží formálním způsobem cenzurovat hlavu Vatikánského státu za jeho vlastní názor.

Zaráží přitom minulost Belgie:
Berlínským kongresem r. 1885 byla část Afriky zahrnující Kongo přiřknuta osobně Leopoldu II. V dějinách šlo o největší soukromé vlastnictví vůbec. Až roku 1908 postoupil panovník území státu, a proto získalo název Belgické Kongo.
Toto nešťastné africké území poznalo během koloniální nadvlády jedno z nejhrozivějších vykořisťování (známé jako kaučukový teror) s opravdovou genocidou a apartheidem. Pohroma zasáhla ubohé konžany po objevu vulkanizace gumy a její průmyslové využití učinilo ze země velkou nádrž pro industrializaci Západu. Pod krutou hrozbou – často prováděnou – tělesného trestání a mrzačení (ruce a nohy u mužů, a prsa u žen) byli všichni konžané násilně mobilizováni na sběr a přepravu kaučuku. Samozřejmě bez jakékoliv náhrady. Během 23 let děsivé nadvlády zemřelo v Kongu na 10 milionů osob; buď přímo v represích anebo nepřímo epidemiemi a hladem kvůli trestání ničením políček. Jednalo se o skutečné vyhlazování národa, který čítal v 1880 na 20-25 milionů osob.
Zákon leopoldinské administrativy z roku 1898 nařizující bílým a černým sídlit v jiných částech města byl částečně změněn v roce 1926 povolením udělovat vyjímky – kvůli snadnější obsluze! Černým byla zakázaná konzumace alkoholu a pohyb v nočních hodinách, který zůstav v platnosti až do 1959.

Belgičané nikdy nezapomněli, že jejich Kongo se stalo symbolem rasistického imperialismu. Nezapomněli na stížnosti misionáře Williama Shepparda, který byl svědkem potlačení vzpoury (vojáci, aby dokázali, že neplýtvali střelivem, museli předkládat zbraně zabitých povstalců, a často mrzačili živé). Nezapomněli na fotografie další misionářky Alice Seeley Harrisové, které zachycují děti s amputovanýma rukama.

Jsou tedy – na základě historických událostí – dvě vysvětlení onoho "napomenutí" ze strany belgického parlamentu pro papeže za to, že prý v Africe nestačí šířil kondomy na potlačení epidemie AIDS. První je velice jednoduché, vyplývající z jejich špatného svědomí: prostě neocenili papežské odsouzení jakékoli formy kolonialismu. Jeho slova se dotkla odhaleného nervu belgického národa, a vynesla na světlo zahanbující minulost, kterou chtěli skrýt.
Druhé vysvětlení je ještě horší, v tom, že se v belgické elitě stále nachází nádech rasismu: a že mluvit - jak to dělá papež - o sexuální výchově a sebekontrole, je u negrů ztracený čas. Stačí jen užívat kondomy, jako se užívají při zvířecích epidemiích nouzová profilatika. Je absurdní mluvit o odpovědnosti, protože - podle belgičanů - mají za všechny afričany rozhodovat jen bílí.