BXVI píše všem biskupům kvůli negacionistovi

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Odborné texty, Vydáno dne: 11. 03. 2009

Ve čtvrtek v poledne bude zveřejněn sedmistránkový list, ze kterého již přinášíme úryvky:

Zůstal jsem zarmoucený z toho, že také katolíky, kteří by měli vědět lépe o co jde, napadlo zasáhnout mě nepřátelským výpadem. Právě proto děkuji ponejvíc přátelům židům, kteří se okamžitě snažili odstranit neporozumění a znovu nastolit atmosféru přátelství a důvěry.

Skutečnost, že se Bratrstvo Svatého Pia X. nenachází v kanonickém postavení vůči Církvi, se nezakládá hlavně v disciplinárních, ale doktrinálních důvodech… a její služebníci, ačkoliv byli zbaveni církevního trestu, nevykonávají legitimním způsobem žádnou službu v Církvi.

Nelze zmrazit magisteriální autoritu Církve v roce 1962 – a to musí být Bratrstvu jasné. Avšak některým z těch, co se označují za obhájce Koncilu, musí být připomenuto, že II. Vatikánský koncil s sebou nese celé doktrinální dějiny Církve. Kdo chce být poslušný Koncilu, musí přijmout víru vyznávanou v průběhu staletí a nemůže přesekávat kořeny stromu, který žije.

Mojí prioritou je ukazovat Boha přítomného v tomto světě a otevírat lidem přístup k Bohu. A to ne k jakémukoliv bohu, ale k tomu Bohu, který promlouval na Sinaji, k tomu Bohu, jehož tvář známe… Ježíši ukřižovanému a vzkříšenému.
Ve chvíli, kdy Bůh zmizí z obzoru lidí, je třeba mít na srdci jednotu věřících, protože jejich nesvornost a protiklady zpochybňuje důvěryhodnost jejich mluvení o Bohu. Také malá a střední smíření jsou součástí priorit Církve.
Můžeme být indiferentní vůči komunitě, kterou tvoří 491 kněží, 215 bohoslovců, 164 řeholnic a tisíce věřících? Máme je opravdu nechat vzdálit se od Církve?
V Bratrstvu došlo k mnoha nevhodným věcem – pýše, mudrlantství, jednostrannosti. Pro lásku k pravdě musím dodat, že jsem obdržel řadu dojemných svědectví vděčnosti, z nichž byla cítit otevřenost srdce.
Někdy mám dojem, že naše společnost potřebuje alespoň jednu skupinu, vůči níž nebude projevovat žádnou snášenlivost, vůči níž bude klidně projevovat zášť. A jestli se k nim někdo odváží přiblížit – v tomto případě papež – ztrácí také on právo na toleranci a může se s ním jednat s nenávistí bez obav a zdrženlivosti.CELÝ TEXT BYL PRÁVĚ ZVEŘEJNĚN NA http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10960