Jeruzalémští křesťané si přejí, aby po nich židé přestali plivat

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 17. 02. 2009

V deníku Jeruzalemský Haaretz, který patří mezi nejvlivnější izraelské noviny, vyšel 16.2.t.r. článek, který si zaslouží i naši pozornost. Má takový překvapivý titulek.

Nejzajímavější je, že název není metaforou nějaké nové politicko-teologické rozepře mezi židy a křesťany, jakoby již nestačilo pozdvižení vyprovokované ekonistickým biskupem. Kdepak, nemá vůbec obrazné pojetí, ale týká se příběhu černé kroniky, který se ve městě dlouhodobě opakuje. Dochází k tomu, že ultra-ortodoxní studenti (ti s těmi dlouhými pejzy, bílými košilemi a tmavým oděvem) praktikují v historických uličkách Jeruzaléma ne příliš sportovní a značně odpudivou činnost: plivání po kolemjdoucích jiného vyznání, a to zvláště křesťanech. Nejedná se o sporadické případy nebo následek eskalace vztahu k Vatikánu. Jde o dlouhou řadu skutků, které se staly každodenními a málokdy hlášenými. Deník Haaretz zmiňuje pouze ty nejnovější a nejdivočejší.

Například v neděli jeden židovský student plivl na kříž, který byl nesen v procesí v blízkosti Božího hrobu arménským arcibiskupem. Ve zmatku, který následoval, se drahocenný kříž arcibiskupa ze XVII. století rozlomil, mnich se neovládl a vlepil studentovi pohlavek. Oba skončili u policejního výslechu a student by měl jít před soud. Okrskový soud mu navíc zapověděl vstup na území Starého města po dobu 75 dní. Izrael je totiž demokratickou zemí a spravedlnost funguje podle principů rovnosti a laickosti.

Ale jeruzalémští křesťané jsou znepokojeni opakováním podobných incidentů, stěžují si na nezájem rabínů a dotazují se po výchově, které se jim ve školách dostává. Loňského listopadu se týkal skupiny františkánů. Při návratu z Olivové hory, kde konali obřad obnovení řeholních slibů, je čekala skupina studentů s pejzy častujíce je tělesnými sekrety. Událost zachycuje časopis Kustodie Svaté Země. Žádná skupina křesťanů rozličných ritů nebyla takové netolerance ušetřena.

Před několika týdny řecký ortodoxní prelát, který po setkání na vládním úřadu ve čtvrti Givat Shaul, nasedal do auta, slyšel klepání na okénko. Zdvořile ho stáhl sklo a na tváři mu přistál plivanec. Strážníkovi nedaleko to okomentoval: „Už jsem si zvykl na plivání těch fanatických židů“, odmítl podat oznámení a odjel.

Haaretz sesbíral nespokojené ohlasy. Shmuel Evyatar, poradce starosty pro křesťanské záležitosti, označil jev za „obrovské neštěstí“ a ukázal prstem na špatné učitele. Vysvětluje, že chlapci navštěvují židovské náboženské školy a dívají se na křesťany s opovržením. „Jsem si jistý, že takové chování by okamžitě přestalo, jakmile by rabíni na někoho podali oznámení“ říká Evyatar. «Ve skutečnosti je právě vychovatelé ignorují a tím jim dodávají odvahu». Sám se prý stal cílem, když se srbským biskupem procházel židovskou čtvrtí ve Starém městě v blízkosti svého domu. «Zatímco byla skupina ortodoxních studentů v akci, jejich učitelé jen přihlíželi. »

Arménský arcibiskup Nourhan Manougian očekává prohlášení ministerstva školství. «Když dochází k útoku nebo urážkám proti židům v jakékoli části světa, hned povstává izraelská vláda, ale proč není stejná reakce, když je zraňováno naše náboženství a naše důstojnost? » Zkuste si jen představit, co by v okamžiku způsobilo plivnutí na kolemjdoucího žida od skupiny studentů katolické školy nebo dokonce bohoslovců po skončení vyučování. Obvykle katolické vzdělávací instituce vedou k respektu k druhým, bez ohledu na vyznávané náboženství, a kdyby se něčeho takového nešťastný žák dopustil, bude okamžitě napomenut. Izrael je, jak zdůrazňujeme, demokratickým státem, který garantuje křesťanům svobodu vyznání. Nemluvíme o pogromech nebo krvavých násilnostech: Žádný křesťan nebyl zabit, žádný nebyl zraněn. Ale závěrem musíme říct to, co přinesl deník, že „něco není dobrého na výchově židovských pravověrných studentů v Jeruzalémě“. Můžeme čekat, že vyslechnutí odsuzujícího hlasu také k těmto netolerantním postojům by přispělo k dobrému vztahu a přátelství mezi židy a křesťany.