Zazpívejte si, a při tom se naučte latinsky!

Autor: Martin <martin(at)vevetecky.cz>, Téma: Hudba, Vydáno dne: 14. 02. 2009

Veni Sancte Spiritus. Česko-latinský text této písně se vyskytoval na první stránce snad ve všech starších učebnicích latiny, zejména vydaných před rokem 1918.

Ačkoliv tato píseň pochází z roku 1031 od Roberta II., francouzského krále, lze i dnes na jejím textu dobře cvičit flexi (ohýbání) v latině. Z počátku bude stačit si zapamatovat přípony první, druhé a třetí deklinace (skloňování) substantiv a adjektiv (nomen substantivum - podstatné jméno, nomen adiectivum - přídavné jméno) a časování sloves, tedy konjugací v kmeni presentním a částečně v kmeni perfektním. I když se v textu vyskytují slovesa kmene supinového, lze je velmi zjednodušeně poznat podle přípony -um -us -es -est. Pouze připomínám, že tvar supinový následuje za slovesem pohybu (např. běž už spát! - Také němčina supina běžně používá: např. geh schon schlafen!)

Není to nic složitého, a právě proto je tento text jako stvořený pro osvojení si základů latinské mluvnice. A pokud chcete při učení rozhýbat i své hlasivky, je v sekci " Ke stažení" notový záznam.

Veni Sancte Spiritus


Veni sancte Spíritus, et emítte coelitus,
lucis tuae rádium. Veni Pater páuperum,
veni dator múnerum, veni lumen córdium.

Consolator óptime, dulcis hospes ánimae,
dulce refrigérium. In labóre réquies,
in aestu tempéris, in fletu solátium

Ó lux beatíssima, reple cordis intima,
tuórum fidélium. Sine tuo númine,
nihil est in hómine, nihil est innoxium.

Lava quod est sórdium, ríga quod est áridum,
sana quod est sáucíum. Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum, rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus, in Te confidétibus,
sacrum septenárium. Da virtútis méritum,
da sálutis éxitum, da peréne gáudium.


Překlad do češtiny:


Přijď ó Duchu přesvatý, světla svého bohatý,
paprsek rač s nebe lít. Přijdi Otče nebohých,
dárce darů přemnohých, rač nám mysl osvítit.

Božský Utěšiteli, sladký duší příteli,
rač nás mile zotavit. V práci libý pokoji,
krotiteli v rozbroji, rač nás v smutku ukojit.

Ó Ty Světlo blažící, srdce v Tebe věřící,
milostně rač naplnit. Člověk bez Tvé pomoci,
zemdlí a jest bez moci, vše mu může uškodit.

Smyj, co špatnost zasáhla, ovlaž srdce vyprahlá,
zraněná rač zahojit. Srovnej, co je zkřiveno,
zahřej co jest studeno, nedej duši zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící, a Tě vroucně prosící,
sedmi dary podělit. Uděl ctnosti prospěchu,
v smrti blahou útěchu, a dej v radost věčnou vjít.


Poznámka: Čárky nad typy nemají stejný význam jako v češtině. Jsou to přízvuky. V latině je přízvuk téměř neznatelný, asi jako když se trochu víc nadechnete a mírně protáhnete vyslovení hlásky s nepatrně vyšší intonací hlasu.