Studená válka Izraele

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Ostatní texty, Vydáno dne: 29. 01. 2009

S Vatikánem přerušil rabinát na neurčitou dobu styky kvůli zrušené exkomunikaci biskupa Williamsona FSSPX, který popírá holokoaust.

Rabinát podle “Jerusalem Post” zrušil v Římě rovněž jednání stanovená na 2.-4. březen s Papežskou komisí pro vztahy se židy. Předsedovi komise, kardinálu Walteru Kasperovi napsal generální ředitel rabinátu Oded Weiner, že “bez veřejné omluvy a projednání bude velmi obtížné pokračovat v dialogu”.

1.Bohužel byl list zveřejněn v tisku dříve než doručen do Vatikánu, což může dále zkomplikovat vzájemné vztahy.

2.“Ačkoliv byl odvolán trest exkomunikace, zůstávají suspendování z bohoslužebné činnosti a nemohou vykonávat svoji funkci” dodává Švýcarská biskupská konference a omlouvá se židům. “Sobotní dekret není rehabilitcí, ale otevřením dlouhé cesty ke smíření, jež vyžaduje přijetí II. Vatikánského koncilu a pozitivního postoje k židovství.”
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=242&ID_articolo=125&ID_sezione=524&sezione=

3.“Zrušení exkomunikace je interní krok církve a nedokážu pochopit, proč se židovský svět v této souvislosti cítí oprávněn intervenovat. Nezdá se mi, že by Vatikán někdy cítil povinnost intervenovat při jmenování nějakého Vrchního rabína nebo v jiných interních otázkách judaismu.”
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10736

4.Fundamentalistický kněz, exkomunikovaný pro své neschválené biskupské svěcení, se – poté, co mu papež vyhověl sejmutím exkomunikace – vyjádřil na okraji interview o svém soukromém stanovisku. “Němci z pocitu viny za smrt 6 milionů židů zaplatili miliardy marek, ale těch mrtvých nebylo 6 milionů - za to, co si myslím, by mě tam zavřeli; ale doufám, že vy nic takového nemáte v úmyslu” řekl novináři. MĚL!
Soukrohttp://video.corriere.it/?vxSiteId=404a0ad6-6216-4e10-abfe-f4f6959487fd&vxChannel=Dall%20Italia&vxClipId=2524_3af44b54-ed64-11dd-b7f1-00144f02aabc&vxBitrate=300