Papež zrušil exkomunikaci biskupů z bratrstva sv. Pia X.

Autor: Martin <martin(at)vevetecky.cz>, Téma: Důležité, Vydáno dne: 27. 01. 2009

Vatikán: Dekretem Kongregace pro biskupy, podepsaným jejím prefektem kardinálem Giovanni Battistou Re dne 21.1.2009, zrušil papež Benedikt XVI. exkomunikaci čtyř biskupů, které v červnu roku 1988 vysvětil arcibiskup Marcel Lefebvre.

Biskupové Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson a Alfonso del Gallareta upadli do automatické exkomunikace ("latae sententiae") okamžikem biskupského svěcení, které nebylo schváleno Apoštolským stolcem. Tato exkomunikace byla nyní odvolána.

Dekret cituje žádost biskupa Fellaye ze dne 15.12.2008, ve které tvrdí, že on i jeho spolubratři z Kněžského bratrstva sv. Pia X. (lat. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) "vždycky měli pevnou vůli zůstat katolíky a všechny své síly dávat do služeb církve našeho Pána Ježíše Krista, kterou je církev římskokatolická. Její nauku přijímáme v synovském duchu. Pevně věříme v Petrův primát a jeho výsady a proto nám současná situace působí velké soužení." Odvolání exkomunikace má podle dekretu "za cíl prosazovat jednotu v lásce univerzální církve a odstranit tak pohoršení rozdělení." Následovat nyní má "realizace plného bratrstva."

V reakci na přijetí čtyř biskupů zpět do společenství církve vystoupili představitelé židů a označili zrušení exkomunikace za "hlubokou ránu" vzájemným vztahům, a to kvůli některým výrokům biskupa Williamsona, který v rozhovoru pro švédskou stanici Ab-Svt zpochybnil holocaust. Bratrstvo sv. Pia X. se od těchto výroků distancovalo a obvinilo švédskou stanici, že chtěla prostřednictvím biskupových slov vrhnout špatné světlo na celé společenství. "Ačkoli bylo předem stanoveno, že interview se bude týkat pouze náboženských otázek," píše představený FSSPX Mons. Bernard Fellay v dopise adresovaném švédské stanici, "požádal žurnalista biskupa o názor na některá historická fakta. Je zřejmé, že biskup může jakožto církevní autorita mluvit pouze o otázkách víry. Mluví-li o světských argumentech, je za své soukromé názory zodpovědný osobně."


ZDROJ: tiskové středisko České biskupské konference