Ti Římané snad vynalezli opravdu všechno?

Autor: Michael <michael(at)vevetecky.cz>, Téma: Převzaté články, Vydáno dne: 30. 07. 2008

Co Italové, ale dokonce kněží!

Byl to dominikán z Perugie, Egnazio Danti, který sestrojil první moderní anemoskop-anemometr (přístroj k určení směru a měření rychlosti větru).

Faentin Evangelista Torricelli vynalez v roce 1643 barometr. A žák mnicha Benedetto Castelli zavedl dešťoměr. Roku 1654 kníže Ferdinand II. Medicejský otevřel první meteorologickou stanici na světě – za pomoci jezuity gesuita Luigi Antinori.

Elektrostatiku, jak známo, první zkoumal velice zbožný Alessando Volta. Zároveň se skolopínem Giambattista Beccaria. Opat Felice Fontana zdokonalil barometr, kanovník Angelo Bellini teploměr, barnabita Francesco Denza dešťoměr. Jezuita Angelo Secchi sestrojil metereograf, tedy světově první automatickou stanici jako div Světové výstavy v Paříži v roce 1867.

Díky Denza a Secchi vznikla v Itálii první státní meteorologická stanice. Měřící stanoviště se nacházela v opatstvích Vallombrosa, Camaldoli, Montecassino a Montevergine. Na počátku XX. století jezuití vytvořili pozorovací síť ke studiu tajfunů pro usnadnění plavby na Dálný Východ.

_________________________________________________________________________________
(Jen muslimští vůdci po roce 1970 zakazovali předpověď počasí, protože nikdo nemůže znát dopředu Alláhovy myšlenky.)


Fede e Scienza, un incontro proficuo. Origini e sviluppo della metereologia fino agli inizi del ‘900 - Luigi Iafrate